Przejdź do treści

Pomaga szkolić na najwyższym poziomie opieki

Symulator Nursing Anne

Pierwszy symulator pielęgniarski obejmujący każdy aspekt współczesnej edukacji pielęgniarskiej. 

Od podstawowej oceny po zaawansowaną praktykę

Symulator Nursing Anne zapewnia bezpieczne i realistyczne ćwiczenia praktyczne w zakresie głównych umiejętności pielęgniarskich – od podstawowych ocen i krytycznego myślenia do zaawansowanych interwencji. 

Ten symulator może być stosowany jako wysoce realistyczny symulator ciała kobiety, a także jako trenażer umiejętności.

Uwzględnione zostały wszystkie aspekty współczesnego programu nauczania w zakresie pielęgniarstwa

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Orientacja pielęgniarki
 • Farmakologia
 • Ocena stanu zdrowia
 • Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne
 • Zdrowie psychiczne

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa

Zestaw funkcji symulatora Nursing Anne Simulator wspiera programy nauczania w zakresie pielęgniarstwa. Podczas tworzenia symulatora na pierwszym miejscu postawiliśmy cele nauczania, więc Nursing Anne Simulator jest doskonały do nauczania podstawowych umiejętności w zakresie pielęgniarstwa.

Od oceny i umiejętności diagnostycznych przez planowanie, wdrażanie i ocenę jakości – Nursing Anne Simulator pozwala uczestnikom szkolenia odnieść sukcesy i porażki, a jednocześnie zdobyć niezbędną pewność siebie w bezpiecznym środowisku.

Film przedstawiający główne cechy kliniczne Nursing Anne Simulator:

 

Orientacja pielęgniarki

Orientacja pielęgniarki

Przejście ze szkoły pielęgniarskiej do praktyki klinicznej może być trudne. Skuteczne wdrożenie do pracy, które obejmuje realistyczne, praktyczne treningi symulacyjne, jest niezwykle istotne z punktu widzenia sukcesu pielęgniarki i bezpieczeństwa pacjentów. 

Przeszkolenie nowo zatrudnionych osób na symulatorze Nursing Anne Simulator pozwala przećwiczyć miejscowe protokoły, sprawdzić systemy i zapewnić procedury związane z bezpieczeństwem pacjenta przy użyciu wysoce realistycznego kobiecego symulatora pacjenta. Dzięki temu nowe pielęgniarki zaczynające praktykowanie zawodu mogą szybciej osiągnąć gotowość do pracy.

Farmakologia

Farmakologia

Farmakologia to jeden z najważniejszych elementów edukacji pielęgniarskiej. Od dawkowania i podawania do monitorowania efektów – pielęgniarki muszą wykonywać różne zadania, aby zapewnić bezpieczne postępowanie z lekami.

Nursing Anne Simulator pozwala uczestnikom szkolenia podawać leki przez linie dożylne, CVP, przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, domięśniowo, doodbytniczo i dopochwowo. Mogą oni podawać leki i doświadczyć realistycznych reakcji ze strony symulatora.

Ocena stanu zdrowia

Ocena stanu zdrowia

Pielęgniarki mają wiele obowiązków, w tym ocenę potrzeb pacjentów, którymi się opiekują. Początkowa ocena stanu zdrowia jest niezwykle istotne dla stałego utrzymania dobrego stanu pacjenta.  

Trening z wykorzystaniem Nursing Anne Simulator pozwala uczestnikom szkolenia wykorzystać znajomość sprzętu medycznego do sprawdzenia częstotliwości oddechu, obustronnej oceny ciśnienia krwi, częstości akcji serca i różnych innych wskaźników medycznych, które pozwalają określić sposób postępowania. Uczestnicy szkolenia otrzymują natychmiastowe informacje zwrotne od symulatora i z symulowanego monitora pacjenta.

Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne

Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne

Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne to wyjątkowa i bardzo szeroka specjalizacja, odpowiadająca na szeroką gamę problemów, jakie mogą występować u pacjentów.

Nursing Anne Simulator może pomóc symulować scenariusze medyczno-chirurgiczne, co pozwoli uczestnikom szkolenia ćwiczyć umiejętności takie jak rozpoczynanie obustronnego podawania dożylnego płynów, podawanie leków, układanie pacjentów i czynności higieniczne. Pracownicy służby zdrowia mogą też ćwiczyć pomiary i rejestrację parametrów życiowych, zmianę opatrunków i postępowanie pooperacyjne.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Jedna ze specjalizacji pielęgniarskich, w której coraz bardziej potrzeba nowych pracowników, to psychologia i zdrowie psychiczne. Personel pielęgniarski odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie opieki psychiatrycznej.

Często używane scenariusze z wykorzystaniem Nursing Anne Simulator:

 • Ocena potrzeb związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów, z wykorzystaniem komunikacji dwustronnej
 • Ocena stanu przytomności pacjentów
 • Zapewnienie wsparcia osobistego i opieka nad pacjentem
 • Podawanie leków
In-situ simulation training

Większe możliwości treningowe dzięki scenariuszom

Wstępnie zaprogramowane scenariusze przygotowane przez firmę Laerdal i doświadczonych partnerów

Wybór pomiędzy kilkunastoma scenariuszami przygotowanymi we współpracy z czołowymi ekspertami i globalnymi partnerami, takimi jak AHA i NLN.

 • Działanie na zasadzie plug-and-play – kup scenariusz, uruchom symulację treningową
 • Trenowanie szerokiej gamy kompetencji
 • Scenariusze dla konkretnych symulatorów lub dostosowane do potrzeb studentów

Możliwość tworzenia własnych, niestandardowych scenariuszy treningowych

Możemy pomóc w tworzeniu scenariuszy dostosowanych do potrzeb klientów. Klienci mogą też zrobić je sami.

 • Wymaga pewnej wiedzy technicznej.
 • Pozwala rozbudowywać poprzednie symulacje, aby stworzyć najlepsze możliwości treningowe dla danej organizacji i danych uczestników szkolenia.
Dowiedz się więcej

Całkowita kontrola nad treningiem symulacyjnym

Planowanie, przeprowadzanie i ocena symulacji

Symulacje można obsługiwać za pomocą SimPad PLUS lub LLEAP – to tani i wydajny trening oparty na symulacjach. 

Tablet z SimPad PLUS:

 • Intuicyjny interfejs dotykowy
 • Krótki czas konfiguracji
 • Zapewnia wysoką mobilność
 • Sterowanie parametrami życiowymi i czynnościami fizjologicznymi symulatora
 • Optymalna rejestracja danych, zapewniająca skuteczne podsumowanie

LLEAP – ujednolicona platforma do treningów symulacyjnych. 

Planuj – Przeprowadź – Oceń

Dzięki Laerdal Learning Application (LLEAP) można uzyskać pełną kontrolę nad treningiem symulacyjnym. Wystarczy znaleźć scenariusze, wykonać trening symulacyjny i przeprowadzić wartościowe podsumowanie.

Wartość dodana w środowisku Laerdal

W firmie Laerdal wierzymy, że do treningu symulacyjnego potrzeba czegoś więcej niż tylko manekina. 

Dzięki dodatkowym produktom, lokalnemu wsparciu produktowemu i praktycznemu szkoleniu otrzymujesz korzystne cenowo rozwiązanie i dłuższy czas eksploatacji swojego centrum symulacji. 

Ta zaprojektowana we współpracy z wiodącymi instruktorami pielęgniarstwa z całego świata, wszechstronna i solidna platforma jest zarówno trenażerem umiejętności, jak i wysoce realistycznym symulatorem ciała kobiety, który pozwala kadrze pielęgniarskiej doskonalić szeroki zakres kompetencji. 

Specyfikacja

Niezależny, całkowicie bezprzewodowy
Wewnętrzne zasilanie elektryczne i pneumatyczne
Dodatkowo zasilanie przewodowe
Bezprzewodowa integracja z istniejącymi sieciami komputerowymi

Ruchomość stawów i ciała
 • Pełna ruchomość stawów i ciała dla wykonywania realistycznych procedur medycznych na pacjencie
 • Głowa może być zgięta tak, aby podbródek dotykał klatki piersiowej pozostając aż do zmiany pozycji
 • Nogi przylegają do miednicy dzięki czemu połączenie mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne są wykonane jednocześnie z mocowaniem
 • Pozycja siedziąca bez podparcia lub pochylona
Punkty anatomiczne wyczuwalne palpacyjnie

Wyczuwalne palpacyjnie punkty anatomiczne takie jak: obojczyk, mostek, kręgosłup, żebra (z przodu i z boku), wyrostek mieczykowaty, łopatka, przedni górny grzebień kości biodrowej, spojenie łonowe i krętarz większy

Opieka nad pacjentem i ocena
 • Peruka do zabiegów pielęgnacyjnych
 • Mrugające oczy z regulowaną częstością mrugania i możliwością otwierania, zamykania lub częściowo zamykania oczu
 • Wymienne źrenice (normalne, rozszerzone, zwężone)
 • Kanał słuchowy do ćwiczenia płukania i czyszczenia uszu
 • Tamponada nosa
 • Zdejmowana proteza górna do pielęgnacji jamy ustnej i protezy
 • Rozłożone palce umożliwiają ćwiczenie bandażowania
Drogi oddechowe
 • Realistyczne drogi oddechowe z języczkiem podniebiennym, nagłośnią, strunami głosowymi i przełykiem
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Wyluksowanie żuchwy
 • Manewr Sellicka
 • Odsysanie jamy ustnej i nosogardzieli
 • Różne metody podawania tlenu w trakcie wentylacji z widocznym uniesieniem klatki piersiowej poprez kaniulę nosową, maski, maskę tracheostomijną, aparat CPAP
 • Wentylacja za pomocą resuscytatora
 • Intubacja dotchawicza przez usta
 • Intubacja dotchawicza przez nos
 • Zakładanie rurki ustno-gardłowej
 • Zakładanie rurki dotchawiczej
Zgłębnik nosowo-żołądkowy
 • Zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego
 • Dokładane anatomiczne punkty orientacyjne ułatwiające dobranie rozmiaru zgłębnika (od nosa do płatka ucha do wyrostka mieczykowatego)
 • Płukanie i zgłębnikowanie
 • Wewnętrzny zbiornik na żołądek o pojemności 500 ml, zewnętrzny port do szybkiego napełniania i opcjonalnie zewnętrzny worek do infuzji dużych objętości
 Tracheotomia
 • Niewidoczny port w szyi do zakładania rurki tracheostomijnej
 • Pielęgnacja rurki tracheostomijnej
 • Zbiornik do ćwiczenia odsysania tchawicy z płynem
 • Wentylacja z widocznym uniesieniem się klatki piersiowej
Ucisk klatki piersiowej
 • Uciśnięcia klatki piersiowej na maksymalną głębokość 70mm

 

Iniekcje

Iniekcje dożylne
 • Oba ramiona z wstępnie założonym portem dożylnym z możliwością podawania płynu
 • Opcjonalnie żeńskie ramię do wkłuć dożylnych (IV) z możliwością nakłucia żyły i podawania płynu
Wkłucia domięśniowe
 • Miejsca wkłuć po obu stronach w mięsień naramienny, pośladkowy i grzbietowo-pośladkowy oraz udo
 • Wyczuwalne palpacynie punkty anatomicznie ułatwiające wybór miejsca wkłucia: przedni górny grzebień kości biodrowej, spojenie łonowe i krętarz większy
Port naczyniowy
 • Niewidoczny port naczyniowy umieszczony pod obojczykiem w dużej żyle centralnej do ćwiczenia pielęgnacji miejsca, zmiany opatrunku,  płukania cewnika oraz ciągłej lub przerywanej infuzji
 • Wewnętrzny zbiornik centralnej żyły o pojemności 500 ml z opcją użycia zewnętrznego worka do infuzji dużych objętości
Gastrostomia
 • Niewidoczny port w lewej górnej części brzucha do wstępnego założenia zgłębika gastrostomijnego PEG lub G w celu karmienia
 • Wewnętrzny zbiornik o pojemności 500 ml z opcją użycia zewnętrznego worka do infuzji dużych objętości
Kolostomia
 • Kolostomia z otworem przelotowym łączy się ze zbiornikiem i pozwala na ćwieczenie procedury przepłukiwania
 • Trzy wymienne przetoki: normalna, ciemna (bez perfuzji) i zakażona
 • Istnieje możliwość przyklejenia woreczka stomijnego wokół stomii
Narządy płciowe
 • Żeńskie narządy płciowe o realistycznym odczuciu i realistycznej anatomii, w tym wargi sromowe większe, wargi sromowe mniejsze, otwierająca się cewka moczowa, łechtaczka i pochwa
 • Wargi sromowe w naturalnie zamkniętej pozycji, po otwarciu odsłaniają cewkę moczową
Pielęgnacja krocza
 • Symulator pacjenta umożliwia ułożenie w pozycji leżącej grzbietowej w celu zapewnienia pielęgnacji krocza
 • Narządy płciowe można pielęgnować myjąc myjką i ciepłą wodą w tym odzielnie wargi sromowe
Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Ułożenie w pozycji leżącej z ugiętymi kolanami
 • Zastosowanie cewników zakłądanych na krótko lub na stałe
 • Narządy płciowe łączy się z wewnętrznym systemem, który zawiera wewnętrzny zbiornika symulujący pęcherz moczowy, istnieje możliwość zwiększania ciśnienia w zbiorniku w celu prawidłowego powrotu płynu
 • Zbiornik na mocz ma zewnętrzny port szybkiego dostępu, co ułatwia szybkie napełnienie
 • Narządy płciowe można czyścić używająć jodopowidon lub chlorheksydynę co jest zgodne z lubrykantami na bazie gliceryny i wody typowo stosowanymi  w zestawach cewników Foley'a.
Czopki dopochwowe / leki
 • Kanał pochwowy umożliwia wprowadzenie dopochwowych czopków lub leków
Lewatywa
 • Ułożenie symulatota pacjenta w pozycji Sima w celu wykonania lewatywy
 • Narządy płciowe łączy się z zewnętrznym workiem w celu przeprowadzenia lewatywy
Czopki doodbytnicze
 • Zastosowanie prwadziwych lub symulowanych czopków doodbytniczych

 

Należy zastosować tablet SimPad PLUS lub oprogramowanie LLEAP do sterowania Nursing Anne Simulator. Tablet SimPad PLUS i oprogramowanie LLEAP są sprzedawane osobno. W celu uzyskania więcej informacji zobacz strony poświęcone systemowi SimPad PLUS lub oprogramowaniu LLEAP.
Oddychanie
 • Spontaniczne oddychanie zsynchronizowane z wybraną częstością oddechu (0-60 bpm)
 • Dwustronne lub jednostronne unoszenie się klatki piersiowej
 • Zbyt głęboka intubacja skutkuje jednostronnym uniesieniem się prawej strony klatki piersiowej w trakcie wentylacji
Tętna
 • Wyczuwalne tętno zsynchronizowane z EKG z regulacją siły (słabe, normalne i silne)
 • Tętno wyczuwalne po obu stronach na tętnicy szyjnej ( takie samo po lewej i prawej stronie)
 • Tętno wyczuwalne niezależnie na tętnicy ramiennej i promieniowej na lewej i prawej górnej kończynie
 • Tętno na tętnicy ramiennej nie będzie wyczuwalne i zostanie wyłączone w przypadku gdy ciśnienie na mankiecie będzie powyżej 20 mmHg
 • Tętno na tętnicy promieniowej będzie wyłączone gdy ciśnienie na mankiecie będzie większe lub równe ustawionemu ciśnieniu skurczowemu
 • Tętno wyczuwalne na tętnicy udowej (takie samo dla lewej i prawej dolnej kończyny)
 • Tętno wyczuwalne na tętnicy grzbietowej stopy sterowane niezależnie dla lewej i prawej kończyny dolnej
EKG
 • Monitorowanie EKG gdy używamy SimPad PLUS, LLEAP, lub ShockLink™
Defibrylacja / Stymulacja zewnętrzna
 • Defibrylacja , kardiowersja, stymulacja zewnętrzna gdy używamy ShockLink (elektrody treningowe – apex and sternum)
Odgłosy
 • Słyszalne dźwięki wokalne, a także tony serca, szmery płucne i odgłosy perystaltyki jelit mogą być osłuchiwane prawdziwym stetoskopem w przypadku używania symulatora z SimPad PLUS lub LLEAP 
Dźwięki wokalne

Nagrane dźwięki wokalne mogą być odtwarzane z regulowanym poziomem głośności pojedynczo lub powtarzane w sposób ciągły:

 • ­Kaszel
 • ­Jęk
 • ­Wymioty
 • ­Oddychanie z dusznościami (dźwięk ciągły)
 • ­Krzyk
 • “Tak”
 • “Nie”
 • Inne dźwięki wokalne mogą zostać przesłane do urządzenia sterującgo (tablet lub komputer) i odtwarzane w czasie symulacji
 • Opcjonalnie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z mikofonem pozwala użytkownikowi na prowadzenie rozmowy przez symulator
 • Dźwięki wokalne mogą zostać przypisane do pewnych plików dziennika

 

Szmery płucne

Szmery płucne odsłuchiwane z przodu i na plecach są zsynchronizowane z częstością oddechów 0 - 60 odechów na minutę unosząc klatkę piersiową manekina

 • ­   Prawidłowe
 • ­   Rzężenia grubobańkowe
 • ­   Rzężenia drobnobańkowe
 • ­   Tarcie opłucnowe
 • ­   Zapalenie płuc
 • ­   Rzęźenie
 • ­   Świst krtaniowy
 • ­   Świsty
 • ­   Brak szmeru

Szmery płucne i ich poziom głośności może zostać ustawiony niezależnie dla każdego płuca i jego pola (górne - dolne)

Szmery płucne można osłuchać w ośmiu miejscach na klatce piersiowej i w szęśćiu miejsacach na plecach

Tony serca

Tony serca są zsynchronizowane z programowalnym EKG (QRS)

 • ­   Prawidłowe
 • ­   Zwężenie aorty
 • ­   Szmer Ustina Flinta
 • ­   Tarcie osierdziowe
 • ­   Wypadanie zastawki mitralnej
 • ­   Szmer rozkurczowy
 • ­   Szmer skurczowy
 • ­   Trzask otwarcia ms

Rytmy bez tętna nie będą generować tonów serca

Odgłosy perystaltyki

Cztery niezależne miejsca do osłuchwania perystaltyki jelit skupione wokół pępka

Regulacja poziomu głośności w każdym kwadrancie

Odgłosy perystaltyki są ciągłymi powtarzającymi się dźwiękami powtarzanymi nieskończenie

 • ­   Prawidłowe
 • ­   Nadmierna aktywność jelit
 • ­   Burczenie w brzuchu
 • ­   Słaba aktywność jelit
 • ­   Brak odgłosu
Osłuchiwanie tonów serca płodu zamiast odgłosów perystaltyki
 • ­   Prawidłowy  140bpm
 • ­   Tachykardia 200bpm
 • ­   Bradykardia 100bpm
Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną
 • Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną można wykonać na obu ramionach (osłuchowo lub palpacyjnie) używając SimPad PLUS lub LLEAP
 • Dźwięki Korotkoffa są zsynchronizowane z programowalnym EKG z regulacją 10-ciu poziomów głosności (0-9) na obu ramionach
 • Przerwa osłuchowa funkcja włączenia / wyłączenia
 • Zakres ciśnienia 0-300 mmHg

 

Dodatkowe akcesoria

 • ShockLink™
 • ­Adapter do defibrylatorów firmy Zoll do połączenia z ShockLink
 • ­Adapter do defibrylatorów firmy Physio Control® Quick Combo™ do połączenia z ShockLink
 • Ramię do nauki wkłuć dożylnych
 • Tablet PC Instruktor – Monitor pacjenta
 • Wzmocniony tablet PC Instruktor PC – Monitor pacjenta
 • Laptop LLEAP PC Instruktor PC – Monitor pacjenta
 • All-in-One PC Instruktor - Monitor pacjenta
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem
Symulowany monitor pacjenta

Opcjonalnie dostępny jest symulowany monitor pacjenta z ekranem dotykowym

W przypadku pracy z tabletem mamy do dyspozycji następjące parametry:

 • ­   HR - Tętno
 • ­   BP - Ciśnienie krwi
 • ­   EKG
 • ­   SpO2
 • ­   Częstość oddechu
 • ­   Temperatura

W przypadku pracy z komputerem PC mamy do dyspozycji następujące parametry:

 • ­   EKG (2 kanały)
 • ­   SpO2
 • ­   CO2
 • ­   ABP
 • ­   CVP
 • ­   PAP
 • ­   PCWP
 • ­   NICP
 • ­   TOF
 • ­   Cardiac Output
 • ­   Temperatura
 • ­   AGT
 • ­   awRR
 • ­   N2O
 • ­   ICP
 • ­   O2
 • ­   pH
 • ­   Wyświetlane dane pacjenta
 • ­   Wyświetlane zdjęcia rentgenowskie
 • ­   Wyświetlane wyniki gazometrii krwi
 • ­   Wyświetlane 12-sto odprowadzeniowe EKG

Sterowanie z komputera PC umożliwia:

 • ­   Przesłanie obrazów multimedialnych do monitora pacjenta z ekranem dotykowym
 • ­   Przesłanie nagranych filmów wideo do monitora pacjenta z ekranem dotykowym np. badanie USG
 • ­   Przesłanie wyników zleconych badań laboratoryjnych do monitora pacjenta z ekranem dotykowym
 • ­   Przesłanie zdjęć rentgenowskich włącznie z CT i MR do monitora pacjenta z ekranem dotykowym

 

 

Scenariusze i debryfing

Oprogramowanie sterujące może działać w trybie automatycznym (wcześniej przygotowane scenariusze) lub w trybie ręcznym (modyfikacja parametrów scenariusza w czasie rzeczywistym "w locie")

Oprogramowanie sterujące może integrować się z oprogramowaniem do debryfingu, które łączy zsynchronizowane pliki dziennika, obraz z monitora pacjenta, zarejestrowane dźwięki i obrazy wideo z prowadzonej symulacji do jednego pliku debryfingu (podsumowania)

System może być używany z kamerą internetową

Oprogramowanie sterujące może połączyć się ze sklepem internetowym, który oferuje przygotowane i sprawdzone scenariusze wraz z wsparciem, które można zaimportować do tabletu lub komputera PC. 

 

 

Kompatybilność

Nursing Anne Simulator jest kompatybilna z następującymi produktami/programami:

 • ­   Aplikacja LLEAP
 • ­   SimPad® PLUS System
 • ­   Sklep internetowy SimStore™
 • ­   SimManager™
 • ­   SimView™ / SimView™ Mobile
 • ­   Session Viewer
 • ­   ShockLink™
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.